2018.08.14

CIECA. 2018 A/W COLLECTION

CIECA. 2018 A/W COLLECTION

hair : KAZUHIURO NOGUCHI
make : CHIHIRO OMATA , KENGO KATSURAGI
photo : RYOTA NOMOTO
stiling : NANA IWASE , LITMUS